Fortsätt till innehållet

Bullerolägenheter i Ingå i november till följd av tryckprov i naturgasrörsystemet

Gasgrid
Finland utför tryckprov i gasledningen till den flytande LNG-terminalen i
närheten av hamnen i Ingå och kompressorstationen, vilket orsakar
bullerolägenheter i närområdet. Buller uppkommer på adresserna Oljehamnsvägen
151, Ingå (kompressorstationen) och Kraftverksvägen 30, Ingå (hamnen).

–         
tryckprov med kväve vid
kompressorstation, 12 november med 2–4 st. utblåsningar, kortvarigt buller (ca
15 min) mellan klockan 9–22

–         
tryckprov med kväve i hamnen, 13
november, med 1–2 st. utblåsningar, kortvarigt buller (ca 15 min) mellan
klockan 9–22

 

Vi beklagar det
buller som arbetet orsakar.

 

Mer information:
Byggplatschef för byggarbetet
med naturgasledningen: Janne Volanen, +358 50 458 6897, janne.volanen@neste.com
Övervakare av
naturgasledningen: Rasmus Sillanpää, +358 40 830 1451, rasmus.sillanpaa@partners.neste.com

Gasgrid
Finland Oy
är
ett statsbolag som verkar som systemansvarig för överföringssystemet i Finland.
Vi erbjuder våra kunder säker, pålitlig och kostnadseffektiv gasöverföring.
Vi utvecklar vår överföringsplattform, våra tjänster och gasmarknaden på ett
aktivt och kundorienterat sätt för att främja framtidens koldioxidneutrala
energi- och råvarusystem.
Läs
mer:
www.gasgrid.fi/