Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunfullmäktigemöte 14.11.2022

Kommunfullmäktige sammanträdde igår 14.11.2022. På mötet gjordes beslut enligt följande:

Hela föredragningslistan hittar du här.