Fortsätt till innehållet

Information om Ingå brandstation

Byggandet av Ingå brandstation inleddes i
augusti 2022 med jordbyggnad- och bergssprängning. Från slutet av oktober
fortsätter det som en husbyggnadsentreprenad med Ralf Ajalin Ab från Raseborg.

Projektet ska färdigställas 9/2023 och
budgeten är ca 4,1 miljoner euro. Kommunen har fått ett bidrag på 210 000 €
från Brandskyddsfonden.

Entreprenören jobbar just nu med
byggnadsgrunden och sockeln. Byggnadselement förväntas anlända vecka 3
efter årsskiftet.

Det är planerat att projektet färdigställs
9/2023.