Fortsätt till innehållet

Liten checklista för vinterväder

Snön virvlar och yr! 

Nu när det blir snöföre är det bra att minnas följande:

• tomtägaren ansvarar för underhållet av tomtanslutningen och vägen fram till tomten

• plogvallen i tomtanslutningen ska avlägsnas av tomtägaren

• snön ska inte flyttas över från tomterna till kommunens gatu- eller parkområden utan samlas på den egna tomten

• underhållet av gatan hör till kommunen

Även om snön lyser upp vill vi påminna alla om att det är viktigt att använda reflex! Det är en säkerhetsrisk att röra sig utomhus i mörkret utan reflex.  

Bilister som har helljuset på kan se en fotgängare utan reflex i mörkret på ca 150 meters avstånd beroende på klädsel och på billyktorna. En person med reflex eller reflexväst syns redan på över 600 meters avstånd. En bilist som har halvljuset på kan inte se en fotgängare utan reflex förrän på 50 meters avstånd medan den som använder reflex syns på 350 meters avstånd.

Reflex är en billig livförsäkring för hela familjen från små knattar till de fyrbenta.