Fortsätt till innehållet

Vattenläckage i Ingå centrum

Inga föroreningar hittades på måndag 28.11 i vattenprovet som togs efter reparationen, och vattnet kan användas normalt.
Ett större vattenläckage har förorsakat störningar i utdelningen av hushållsvatten i Ingå centrum. Inledningsvis drabbades hela Ingå centrum, men man kunde rätt fort avgränsa det utsatta området till några fastigheter kring torget.
Vattnet desinficeras med en liten mängd klor i hela vattennätet som en säkerhetsåtgärd.