Fortsätt till innehållet

Hjälp oss planera och utveckla våra fritidsanläggningar och -områden! Svara på vår enkät!

Bästa
Ingåbor och Ingåföreningar,

vi
vill utveckla våra fritidsanläggningar och -områden och för att kunna göra det
är responsen från er väldigt viktig.

Enkätens
syfte är att samla respons och utvecklingsförslag av olika användarkategorier.
Resultatet påverkar utvecklingsplanen för utomhusområden för de kommande åren.
Utifrån er respons får vi nyttig information om var utvecklingsbehoven är
störst.

Respondenten
har möjlighet att svara på enkäten två gånger, om hen vill svara både som
privatperson och som arrangör av aktivitet (föreningar och ledare av
verksamhet). 

Enkäten
är öppen till och med 14.12.2022.

Till enkäten kommer du via denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/B59116A8DD3AB870

Tack
på förhand för ert deltagande!