Fortsätt till innehållet

INGÅKET kundenkät hösten 2022

Tack för att du har använt INGÅKET! 

 

Vi ber dig berätta hur du har använt INGÅKET, hur det har påverkat dig eller din familj, hur viktig du upplever att tjänsten är och hur du tycker den borde ändras och utvecklas. 

 

Var snäll och svara på enkäten senast 9.12.2022. Det tar cirka 5-10 minuter att svara på enkäten.