Fortsätt till innehållet

Förverkligandet av planområdet Westerberg har påbörjats

Förverkligandet av planområdet Westerberg
har påbörjats 29.11 med byggandet av andelen Västerleden-Söderleden.

I det första skedet byggs alltså gator i
planområdet Westerberg 1A i enlighet med gatuplanen

Entreprenör i projektet är LM Infra Oy.
Entreprenadpriset är 296 000 euro och projektet beräknas bli klart 5/2023.

I projektet ingår brytning. På grund av
sprängningsarbeten är början av promenadleden Måsens skogsvandring stängd i
vinter. Vi strävar efter att öppna den igen så fort som möjligt när
byggarbetena har framskridit så långt att vi kan arrangera en ersättande led.
Ledens startpunkt flyttas till ändan av Västerleden och där byggs också ett
litet parkeringsområde för motionärerna.

Måsens skogsvandring.