Fortsätt till innehållet

Byggarbetet för ett parkeringsområde vid Storkyrkovägen har inletts

Kommunen och Ingå församling har kommit överens om att bygga ett parkeringsområde på ett markområde som ägs av församlingen och ligger vid Storkyrkovägen. 

Parkeringsområdet ska enligt planen omfatta 100 bilplatser varav cirka 30 är permanenta och resten är avsedda för tillfälligt bruk. Byggarbetet har inletts på området. Projektet borde bli klart till slutet av året.
Arbetsmaskiner rör sig i området under byggarbetet och vi hoppas att ni är särskilt försiktiga när ni rör er i närheten av byggarbetsplatsen.