Fortsätt till innehållet

Det flytande LNG-terminalfartyget har startat sin färd mot Ingå

Idag höll Gasgrid ett
informationsmöte om terminalfartygsprojektet åt Ingås kommuninvånare. Gasgrid
berättade om projektets nuläge och vilka de följande stegen är.

Det hela 291 meter
långa flytande LNG-terminalfartyget ”Exemplar” har nu vänt kosan mot Ingå. Detta
är samtidigt frågan om Finlands första flytande LNG-terminal, d.v.s. ett
tankerfartyg som förångar flytande naturgas. Till storleken hör fartyget till
de allra största på hela Östersjön. Enligt Gasgrid ska fartyget anlända hamnområdet
under december.

– Projektet har
fortlöpt otroligt bra. Vi har nog satt något slags världsrekord då projektet är
klart inom ett halvår. Detta skulle inte vara möjligt om inte samtliga parter jobbat mot samma mål, gläds Gasgrids vd Olli Sipilä.

Han fortsätter med att kommentera säkerheten och terminalens ibruktagande.

– På grund av det geopolitiska världsläget har vi varit mycket noggranna gällande
projektets säkerhetsfrågor. Detta kommer vi givetvis även framöver vara. Fartyget kommer att lastas före det anländer till Ingå. Detta görs helt enkelt
av den anledningen att vi kan ta terminalen i bruk snabbare, sade Sipilä.

Ingås djuphamn är
optimal för verksamheten, och i själva verket det enda området i Finland där projektet kunde förverkligas i nuläget. Detta främst tack vare närheten till de gasledningar
som förser i huvudsak industrier, energibolag men även privata hushåll i
Finland och Baltikum med gas. Ingås läge lämpar sig väl både när det gäller
sjöfart, hamnförhållanden och gasnätverkets tillgänglighet.

Gasen kommer att
används av många olika kunder – allt från sjukhus till bagerier och
skogsbolag. LNG-gasen kommer också att
påverka positivt på elproduktionen, eftersom terminalen kan ge ut nästan 6 000
mW/h gas till gaskraftverk.