Fortsätt till innehållet

Krävande snöförhållanden kan fördröja tömningen av ditt sopkärl – beställ sms och du får information om avvikande tömningstidtabeller

Rikligt snöfall och halka påverkar avfallstransporternas
smidighet. Skotta snön ordentligt och sanda frikostigt så hjälper du
sopbilschauffören i det vintriga tömningsarbetet.

I vinterförhållanden sätter snö och is ofta sopbilens
chaufför på prov. Oplogade vägar och gårdar orsakar fördröjningar i sopkärlens
tömningar. Det är på varje fastighets ansvar att skotta snö och sanda på
gårdarna.

”Under vinterns lopp kan avfallstransporterna försenas
och en del av tömningarna utebli helt på grund av exceptionellt snöföre. Våra
transportentreprenörer gör visserligen allt de kan för att köra rutterna, men i
svåra vinterförhållanden måste man alltid röra sig med säkerheten först”, säger
Tuija Klaus, servicechef på Rosk’n Roll.

Exceptionellt före försvårar
avfallstömningarna

Det är viktigt att snöarbetet görs ordentligt både på
gångvägarna och framför sopskjulet och -kärlet för att garantera smidiga
tömningar. Det här hjälper sopbilschauffören som under en dag släpar hundratals
sopkärl över snöiga gårdsplaner.

”Se också till att porten, dörren till sopskjulet och
sopkärlets lock går att öppna trots snö och is”, tipsar Klaus.

I synnerhet om gångvägen har ett motlut är det viktigt
att sanda. Det går också att tillfälligt flytta sopkärlet till en annan plats
på grund av en hal backe.

”Flyttar man kärlet måste man ändå meddela vår kundtjänst
i tid för att informationen ska hinna ända fram till chauffören innan följande
tömning. Ifall sopkärlet trots allt inte går att tömma och det är fullt, kan
avfall läggas i en sopsäck bredvid kärlet. Så här på vintern uppstår det
dessutom sällan luktolägenheter”, säger Tuija Klaus.

För att tömningarna ska löpa smidigt är det viktigt att snöröjningen 

och
sandandet görs ordentligt. Se också till att porten, sopskjulets 

dörr och
sopkärlets lock går att öppna trots is och snö.

En trygg rutt till sopkärlet
är på fastighetens ansvar

Om sopbilen inte kommer
fram till fastigheten på grund av förhållandena på en allmän
väg, debiteras kunden inte för den uteblivna tömningen. En avgift för besöket
uppbärs däremot ifall fastigheten underlåtit att sköta underhållet på gården
eller på den enskilda vägen och tömningen inte går att genomföra på grund av
det.

Du kan beställa ett sms av Rosk’n Roll om avvikande tömningstidtabeller
genom att fylla i blanketten på vår webbplats rosknroll.fi/sv/tillaggstjanster/
eller per e-post på adressen asiakaspalvelu@rosknroll.fi.

Omväxlande vinterväder kan leda till att avfallet fryser fast
såväl i bioavfallskärlet som i blandavfallskärlet. Genom att packa avfallet
tätt i påsar minimeras risken för nedisning. På bottnen av soppåsen eller
sopkärlet kan man lägga exempelvis tidningspapper som suger åt sig fukt. Det är
bra att lossa avfall som frusit fast på kärlets väggar innan det töms.

 

Så här löper avfallstömningen
smidigt också på vintern:

Sopbilschaufförerna tampas ofta med snö och is vilket kan fördröja tömningen av ditt avfallskärl. Genom att beställa ett sms från Rosk’n Roll får du information om eventuella avvikande tömningstidtabeller direkt i mobilen.