Fortsätt till innehållet

Seniorinfo rådger äldre fr.o.m. 20.12.2022

Nedanstående information är tagen från Västra-Nylands välfärdsområdets webbplats, www.luvn.fi

I Västra Nylands välfärdsområde öppnas en regional rådgivnings- och kundhandledningsenhet för äldre, det vill säga Seniorinfo. Förändringen är en del av inledningen av verksamheten i Västra Nylands välfärdsområde.

Seniorinfo, som öppnas den 20 december 2022,
erbjuder alla äldre i Västra Nyland kompetent rådgivning om ett gott åldrande
och till stöd för boende hemma, och hjälper den äldre med att söka sig till
tjänster. Seniorinfo är en tjänst som betjänar i hela välfärdsområdet. Dess mål
är att förbättra tillgången till rådgivning och förenhetliga möjligheterna att
söka sig till tjänster och tillgången till tjänster i Västra Nyland. Det räcker
att du kontaktar Seniorinfo – Seniorinfo för vid behov ärendet vidare!

Öppnandet av Seniorinfo orsakar förändringar i
invånarnas servicekanaler. De nuvarande rådgivningsnumren och de elektroniska
kontaktkanalerna för tjänster för äldre i kommunerna (t.ex. Esbos Nestor) tas
ur bruk, och i stället skapas nya kontaktkanaler som är gemensamma för Västra
Nylands välfärdsområde (rådgivningstelefon, e-post, elektroniska
kontaktblanketter).

Bedömningen av behovet av tjänster och
tjänsterna genomförs som tidigare även i fortsättningen i invånarens egen
kommun.

Kom ihåg följande: