Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 12.12.2022

Kommunstyrelsen
sammanträdde till årets sista möte igår 12.12. På agendan stod bl.a. diskussion
om skolornas servicenätverk, framtida användningen av Kyrkfjärdens skolas
befintliga del samt inledandet av arbetet med att uppdatera mark- och
bostadspolitiska programmet.

Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som ska uppdatera mark- och bostadspolitiska
programmet. Programmet ska styra kommunens markpolitik och bestämma var boende
ska koncentreras. Programmet ska godkännas av fullmäktige under våren 2023.

Kommunstyrelsen gav sitt förslag till välfärdsberättelse för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen uttryckte en speciell oro för barn och ungas välmående.

Arbetet med skolnätverket kommer att fortsätta i nästa år.

Från och 1.1.2023 har kommunen två nya nämnder – nämnden för fostran och
bildning samt välfärdsnämnden. Däremot slopas grundtrygghetsnämnden och
bildnings- och välfärdsnämnden. Västra Nylands välfärdsområde ansvarar för
social- och hälsovårdstjänsterna fr.o.m. 1.1.2023.

Kommunstyrelsen sammanträder nästa gång 16.1.2023. Kommunstyrelsen tackar
kommunens all personal och samarbetspartners för det gångna året 2022 och
önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år 2023!

Du kan bekanta dig med hela föredragningslistan
för mötet här
.