Fortsätt till innehållet

Faktureringsuppgifter till Västra Nylands välfärdsområde fr.om. 1.1.2023

I och med övergången till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023 ber vi alla leverantörer som verkar inom  social- och hälsovården samt räddningsväsendet att beakta de nya faktureringsuppgifterna. Fakturorna ska alltså skickas till välfärdsområdet och inte till kommunen.

De nya faktureringsuppgifterna hittas här.