Fortsätt till innehållet

Rosk’n Roll föreslår förhöjningar i avfallsavgifterna

Rosk’n Roll föreslår förhöjningar i kommunens avfallstaxa
där avfallshanteringens grundavgifter, mottagningsavgifterna för avfall på
avfallsstationerna- och centralerna samt tömningsavgifterna för
blandavfallskärlen definieras.

 

För grundavgiftens del föreslås en ändring som innebär en
årlig höjning på cirka 7 euro för stadigvarande bostäder och en årlig höjning
på 3,50 euro för fritidsbostäder.

 

För hushållens del skulle de föreslagna ändringarna i
avfallsstationernas avgifter betyda att mottagningspriset till exempel på ett
blandavfallsparti på 1 m³ stiger från 10 euro till 12 euro.

 

I fråga om avgifterna för insamling och transport av
avfall föreslås en höjning på 19,5 procent. Den vanligaste insamlingsservicen i
områdets egnahemshus är ett blandavfallskärl på 240 liter, som töms varannan
vecka. Med de föreslagna höjningarna stiger priset – beroende på boendekommun –
på den här avfallsinsamlingsservicen med cirka 30–35 euro på årsnivå.

 

”Redan i våras lade vi märke till behovet av
förhöjningar. Först steg priserna på bränsle och senare även elpriserna
kraftigt, och sedan dess har de hållits på en hög nivå. Rosk’n Roll köper
avfallsinsamlingstjänsterna samt de centrala avfallshanteringstjänsterna genom
upphandling från företag i branschen. Prisstegringen i de här företagen
reflekteras direkt i kostnaderna för vår service”, säger Rosk’n Rolls
verkställande direktör Vesa Heikkonen.

 

”Tömningspriserna för de mest typiska sopkärlen har i de
flesta kommuner hållits på samma nivå i nästan tio års tid. På våra
avfallsstationer har mottagningsavgifterna för blandavfall dessutom varit låga
jämfört med priserna hos flera andra regioners avfallsbolag.”

 

”Under de gångna åren har vi kunnat finansiera invånarnas
avfallshantering med andra inkomster, till exempel med försäljningsintäkter
från stenmaterial som brutits i vårt materialcenter KILKE i Borgå. Nu håller
inkomstflödet på att sina. I det här skedet är det oundvikligt med förhöjningar
för att finansiera avfallshanteringstjänsterna”, tillägger Heikkonen.

 

Avfallshanteringens grundavgift är en månadsavgift som
uppbärs per hushåll och bostad. Nätverket av ekopunkter upprätthålls med den
liksom servicen på avfallsstationerna, de ambulerande
avfallsinsamlingskampanjerna, avfallshanteringen av farligt avfall,
avfallsrådgivningen samt avfallshanteringens myndighetsuppgifter.

 

”Kostnaderna för servicen som täcks med grundavgiften har
stigit redan länge, och de nuvarande grundavgifterna på cirka 28 euro i året
för stadigvarande bostäder och cirka 14 euro i året för fritidsboende, har inte
längre på några år räckt till för att täcka utgifterna.”

 

”Jämfört med hushållets övriga boende- och
levnadskostnader är merkostnaden som uppstår för avfallshanteringen ändå
tämligen måttlig på årsnivå, vilket framgår ur exempelkalkylen”, påpekar
Heikkonen.

 

Avfallsnämnden
behandlar ärendet vid sitt möte i februari och meningen är att de höjda
avgifterna träder i kraft från och med den 1.3.2023. Nylands avfallsnämnd
förelägger avfallstaxan i följande kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö,
Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis.