Fortsätt till innehållet

Julens avfallshantering

Rosk’n Rolls avfallsstationer är stängda 24–26.12.2022 samt på trettondagen 6.1.2023. I
övrigt betjänar stationerna kring årsskiftet enligt normala
vinteröppettider. Kontrollera öppettiderna för närmaste avfallsstation
på Rosk’n Roll’s webbplats.   

  
I år inverkar inte helgerna på sopkärlens
tömningstidtabeller. Ibland kan ändå tömningsdagen för fastighetens sopkärl
avvika från det normala. Så kan vara fallet förutom under helger, även på grund
av besvärligt väglag. Om du vill veta när ditt sopkärl töms under
undantagsveckor, så kan du beställa ett textmeddelande. Meddela ditt
mobilnummer på Rosk’n Rolls webbplats
rosknroll.fi/sv/tillaggstjanster/

Sorterat nyttoavfall till insamlingen   
Under julen uppkommer det vanligtvis mera avfall i hemmen
än vanligt. Med bra planering kan man förebygga uppkomsten av avfall samt
undvika rusning vid sopkärlen. Om
möjligt, vänta några dagar efter helgerna med att föra nyttoavfallet till
insamlingskärlen, så att kärlen hinner tömmas. Större partier kartong,
metall, glas- och plastförpackningar kan även föras avgiftsfritt
till avfallsstationen.   

 

Rosk’n Roll
samlar in julgranar från de rad- och höghusfastigheter på över fem lägenheter
som hör till bioavfallsinsamlingen. Granarna kan lämnas i närheten
av sophuset, utanför det låsta utrymmet senast 15.1.2023. Granar
tas också emot utan avgift på alla Rosk’n Rolls
avfallsstationer under deras öppettider. I östra Nyland finns dessutom
insamlingsplatser för granar, där granen avgiftsfritt kan lämnas för insamling.

 

Tips inför julen gällande avfallsminimering och sortering
samt var man hittar insamlingsplatserna för granarna i östra Nyland hittas på
Rosk’n Rolls webbplats på adressen rosknroll.fi/sv/julens-avfall. Från sidan
kan även printas ut sorteringstips inför julen till exempel
till husbolagets anslagstavla.