Fortsätt till innehållet

Reservera tid för säsonginfluensvaccin

Det lönar sig ännu att ta vaccin mot säsonginfluensa! Reservera en tid för detta hos sjukskötaren på hälsocentralen.