Fortsätt till innehållet

Avbrott i trafiken på Västersvängen 27-30.12

Vi är tvungna att avbryta trafiken på Västersvängen 27.12 kl. 8:00 – 30.12 kl. 18:00 på grund av grävningsarbete.  

Västersvängen är stängd under den tiden som grävningsarbetet pågår strax före anslutningen till Västerleden på den punkt som är angiven på kartan. 

Vi beklagar olägenheten!