Fortsätt till innehållet

Inga begäran om receptförnyelse till Ingå hälsostation från MinKanta 28.12.2022- 1.1.2023

Vi övergår till
ett regionalt patientdataprogram i samband med överflyttning till
Välfärdsområdet vid årsskiftet. Detta leder tyvärr till att man
inte kan skicka en begäran om receptförnyelse till Ingå
hälsostation från MinKanta under tiden 28.12.2022-
1.1.2023.