Fortsätt till innehållet

Historiskt projekt i mål – LNG-terminalfartyget stadigt ankrad i Ingå

LNG-terminalfartyget Exempelar ankrad i Ingås djuphamn.

Idag ordnade Gasgrid
en presskonferens i Ingå om LNG-terminalfartygets ankomst och ibruktagning. Dessutom
hade mediernas representanter möjlighet att besöka hamnområdet för att se det
gigantiska fartyget på närhåll.

Gagrids vd Olli
Sipilä betonade åter projektets värde.


LNG-terminalprojektet är mycket betydelsefullt för hela det finländska samhället.
Samtidigt skapar vi finsk ekonomisk historia på flera plan: Finland är inte längre
bunden till rysk gas samtidigt som det finländska samhällets försörjningsberedskap
förbättras avsevärt, sade Sipilä.

Terminalprojektets ledare, Esa Hallivuori, berättade om projektets olika skeden
och var särskilt glad över att projektet slutfördes på rekordtid.

– Vi påbörjade
byggarbetet av LNG-terminalen i augusti 2022. Även om jag själv hela tiden varit
väl medveten om den strama tidtabellen, känns det extra bra nu när detta
faktiskt är klart. Också de första tekniska testkörningarna har gjorts
framgångsrikt. Gas matades från Ingå till det nationella nätverket. Den
kommersiella distributionen av gasen kommer att starta runt medlet av januari,
säger Hallivuori.

Det att just Ingå valdes
som det fysiska verksamhetsområdet för terminalen är betydelsefullt för
kommunen och något att vara stolt över.

– Projektet har
framför allt satt stor press på kommunens planläggning – något slags
världsrekord behövde slås. Och det gjorde vi. Samarbetet med samtliga aktörer möjliggjorde
detta. Joddböleområdet är unikt och vi hoppas att detta är startskottet för
utvecklingen av hela området, säger Ingås styrelseordförande Henrik Wickström.

Genom
LNG-terminalfartygsprojektet säkerställs tillgången till gas för industrin,
energiproduktionen och hushåll. Samtidigt tryggas Finlands
försörjningsberedskap fr.o.m. år 2023. LNG-terminalfartyget var den snabbaste
och mest effektiva lösningen i målet att bryta Finlands loss från rysk gas.