Fortsätt till innehållet

En investering på fyra miljarder euro planeras till Ingå

Det norska företaget Blastr Green Steel (Blastr) planerar att bygga en fabrik som producerar grönt stål samt en integrerad produktionsanläggning för vätgas i Ingå. Blastr har gjort ett intentionsavtal med Fortum om ensamrätt till industriområdet i Joddböle i Ingå. Projektets investeringsvärde är cirka fyra miljarder euro och i driftsfasen sysselsätter det upp till 1 200 personer. Produktionen planeras starta i slutet av år 2026.

 Grönt stål är en ytterst viktig råvara för
framtidens förnybara energiinfrastruktur och tekniska lösningar såsom byggandet
av vindturbiner, i byggnads- och bilindustrin samt i tillverkningen av
konsumentprodukter. Enbart i Europa väntas efterfrågan på grönt stål växa till
50 miljoner ton fram till år 2030, vilket motsvarar en tredjedel av den
nuvarande efterfrågan på stål.

– Finland är en idealisk plats
för vårt projekt. Finland har ett ambitiöst mål gällande koldioxidsnålhet,
förutsägbara förhållanden som stöder grön industri och verksamheten, fossilfri
energi och högt utbildad arbetskraft. Ingå valdes som etableringsort tack vare den befintliga infrastrukturen och tillgången till ren elektricitet. Den isfria
djuphamnen möjliggör koldioxidsnåla transporter året om och ger tillträde till
de närliggande marknaderna i Europa, säger verkställande direktör Hans Fredrik Wittusen på Blastr Green
Steel.

Blastrs projekt är ett av Finlands största
industriinvesteringar

–  Jag är mycket nöjd över att
beslutet om projektets etableringsort nu har bekräftats efter en lång process. Blastrs
beslut att etablera sig i Ingå är ett bevis på den finländska industrins och
infrastrukturens konkurrenskraft. Finland är en utmärkt plats för
koldioxidneutral industri och tillverkning av koldioxidsnålt stål: Vi har ett
starkt och pålitligt elnät, goda förhållanden för utsläppsfri energiproduktion
och fungerande logistik. Projektet kommer att ytterligare förbättra vår
konkurrenskraft, stärka vårt kunnande och skapa gott om arbete och välstånd.
Det stöder också såväl Finlands som EU:s klimatmål och mål om
klimatneutralitet, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

En fabrik som producerar koldioxidsnålt
stål och en integrerad produktionsanläggning för vätgas bildar tillsammans en
av de hittills största industriinvesteringarna som har planerats i Finland.

– Blastrs projekt är ett av
Finlands största industriprojekt och en av de största potentiella
sysselsättarna. Det är också betydande för hela den europeiska industrin eftersom Blastr fungerar som möjliggörare av grön omställning. Företaget kommer till Finland som ett resultat av
nordiskt samarbete som nu kommer att stärkas ytterligare. Samtidigt kommer
projektet att påskynda utvecklingen av innovationer och andra investeringar i
samband med grön omställning, säger Markku
Kivistö
, chef för Invest in Finlands Cleantech Industry, som hör till
Business Finland.

Blastr har för avsikt att minska CO₂-utsläppen för
sina slutprodukter med 95 procent

Stålindustrin står för cirka 8 % av de
globala CO₂-utsläppen, vilket beror på den höga förbrukningen av fossil energi
som används vid konventionell ståltillverkning. I dag genererar ett ton
producerat stål ett koldioxidutsläpp på 1,9 ton. Blastr ersätter koks och kol
med väte i den kemiska reduktionsfasen och minskar därmed koldioxidavtrycket i
hela värdekedjan. Målet är att producera 95 procent mindre utsläpp jämfört med
den konventionella ståltillverkningsprocessen.

Fabriken i Ingå kommer att årligen producera
två och en halv miljon ton varm- och kallvalsat grönt stål av hög kvalitet.

– Vi har förbundit oss till att minska
stålindustrins koldioxidutsläpp eftersom den är ett av de största bovarna till
utsläpp i världen. Med det gröna stålet som produceras i Ingå har vi för avsikt
att minska CO₂-utsläppen med 4,6 miljoner ton per år vilket motsvarar de årliga
utsläppen från alla personbilar i Finland. Vi fokuserar systematiskt på att
minska det totala koldioxidavtrycket i vår värdekedja för att minska avfallet
och utveckla återvinningsbara lösningar. Vi strävar också efter att säkra en
betydande del av vårt elbehov direkt eller indirekt från vindparker som vi
äger. Dessa investeringar och partnerskap bidrar till produktionen av ren
energi i Finland. Vi tror att vårt projekt kommer att ha en positiv inverkan på
hela regionen. Vi kommer att föra en aktiv dialog samt fungera i tätt
samarbete med det lokala samhället och andra intressenter, fortsätter
Wittusen.

–  Vi är stolta över att Blastr
har valt Ingå som etableringsort. Projektet har en enorm inverkan på samhällsstrukturen
i Ingå eftersom vi är en så liten kommun. Det främjar utvecklingen av kommunens
infrastruktur och tjänster samt investeringar och gynnar således hela traktens
livskraft och synlighet. Vi kommer för vår del att göra allt vi kan för att
Blastrs projekt ska förverkligas och för att vi ska kunna tillgodose de här
behoven, säger Ingås kommundirektör Robert
Nyman.

Invest in Finland hjälper utländska företag
att hitta affärsmöjligheter i Finland, producerar information om Finland som
investeringsobjekt samt utvecklar och koordinerar anskaffningsarbetet för
nationella investeringar och bildar aktivt nätverk med regionala och
internationella aktörer. Dessutom samlar och upprätthåller Invest in Finland
information om utlandsägda företag i Finland. Invest in Finland är en del av
Business Finland. www.investinfinland.fi

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder
innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism
och investeringar i Finland. I organisationen arbetar 760 sakkunniga vid cirka
40 enheter i världen och vid 16 enheter i Finland. Business Finland är en del
av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi

Blastr Green Steel fokuserar på att minska
koldioxidutsläppen från stålets värdekedja genom att utveckla lokala, hållbara
och skalbara värdekedjor för stålproduktionen. Företaget har för avsikt att
minska CO
-utsläppen för sina
slutprodukter jämfört med konventionella metoder genom att utnyttja lokala
material och fossilfri energi samt genom att tillämpa principerna för cirkulär
ekonomi i hela sin värdekedja.  Blastr
planerar att grunda en pelletsfabrik i Norge och en fabrik för grönt stål och
en 
integrerad produktionsanläggning för vätgas i Finland. Företaget förväntas
växa till ett av Nordens största startupföretag inom industrin. Blastr
grundades 2021 och är en del av det nordiska investeringsbolaget Vanir Green
Industries.
www.blastr.no

Vanir Green Industries (VGI) är ett nordiskt företag med
fokus på att investera och bygga affärsverksamheter. VGI grundades av Tore Ivar
Slettemoen som också grundat det NYSE-listade företaget Freyr Batteries. VGI
bygger och skalar upp ledande, hållbara och lönsamma företag som bidrar till
att påskynda energiomställningen. I VGI:s portfölj ingår förutom Blastr även
Removr, som utvecklar lösningar för avskiljning och lagring av koldioxid,
Freija som utvecklar teknik för produktion av grön metanol, och Njordr som
utvecklar vindkraftsprojekt både på land och till havs. Njordrs dotterbolag
Nordi utvecklar projekt för förnybar energi i Finland.
www.vaniras.no

Ingå kommun ligger i Nyland, 55 km
väster om Helsingfors vid goda trafikförbindelser. Den tvåspråkiga kommunen har
cirka 5 400 invånare. Utbildningsnivån och sysselsättningen bland Ingås
befolkning är god. Enligt företagarorganisationen Företagarna i Finland är
kommunen mycket företagarvänlig. Tack vare sitt läge och sin vackra natur är
Ingå också en mycket populär fritidskommun där det finns ett stort antal
fritidsbostäder. www.inga.fi
 

Ytterligare information:

Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest
in, Business Finland, +358 50 55 77 968, markku.kivisto@businessfinland.fi

Heli Hemgård, kommunikationschef, Business Finland, +358 40 901 5219,
heli.hemgard@businessfinland.fi

Allmänna
mediaförfrågningar om projektet Blastr Green Steel:
Minna Sundelin, kommunikationskonsult, Fama Consulting, +358 40 582 2750, minna@fama.fi

Hans Fredrik Wittusen, verkställande direktör, Blastr Green Steel, +47 90 18 09
44, hfw@blastr.no

Robert Nyman, kommundirektör, Ingå kommun, +358 40 149
3762, robert.nyman@inga.fi