Fortsätt till innehållet

Gustav Hägglund besöker Ingå bibliotek 28.1

General Gustav
Hägglund besöker Ingå bibliotek lö 28.1 kl. 12. Temat för besöket är
Hur ser tillståndet i världen och Finland utbör bilden uppdateras? Välkommen!

© Veikko Somerpuro, Docendo