Fortsätt till innehållet

Vill du göra Ingå till en bättre plats för ungdomar? Bli medlem i ungdomsforum!

Vill du göra
Ingå till en bättre plats för ungdomar? Ta då chansen och anmäl ditt intresse
för att bli medlem i ungdomsforum!

Till
ungdomsforum väljs 5-10 medlemmar (i åldern 13-18 år) genom öppen ansökan.
Skicka in din ansökan där du berättar lite om dig själv och varför du är
intresserad av det här uppdraget!

Skicka din
ansökan med motiveringar senast 31.1.2023 till adressen inga@inga.fi.

Eventuella
frågor kan riktas till karolina.grop-nordstrom@inga.fi.