Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 16.1.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde till årets första möte
igår 16.1. På agendan var bl.a. understödsprinciper för evenemang,
personalsituationen inom småbarnspedagogiken och främjandet av förmånligt
boende i Ingå centrum.

Styrelsen godkände förslaget om understödsprinciper
för evenemang. I budgeten för 2023 har kommunen reserverat ett anslag på
20 000€ för att kunna understöda evenemang och andra händelser vars
ändamål är att främja kommunens livskraft och invånarnas välmående. Kommunen
publicerar inom kort närmare information om ansökningsförfarandet på sin
webbplats.

Bildningschefen redogjorde för den utmanande personalsituationen inom
småbarnspedagogiken och vilka åtgärder som vidtagits och planeras ännu att vidtas. För daghemmen har det
ordnats och kommer att ordnas arbetshandledning. Det kommer också att arrangeras
coachning för att ge personalen bättre resurser att identifiera olika typer av utmaningar inom verksamheten.
Därtill skickas det ut ett kort frågeformulär till vårdnadshavare
i Degerby daghem för att bättre kartlägga deras syn på verksamheten. Utifrån resultaten planeras ännu övriga åtgärder.

Ärendet om främjandet av förmånligt boende i Ingå centrum godkändes. Kommundirektören kommer således att inleda en marknadsdialog med
olika företag om att förverkliga förmånligt boende inklusive hyresbostäder i kommunen.
Målet är att skapa bättre boendemöjligheter, speciellt för äldre och
unga vuxna som vill vara nära service och kollektivtrafiken. I första hand kommer
tomten vid Tallvägen att erbjudas för detta ändamål.

Du kan bekanta dig med hela föredragningslistan för mötet här..