Fortsätt till innehållet

Sidan för kungörelser, föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Kungörelserna publiceras på kommunens webbtjänst på
svenska och finska. Kungörelserna finns från och med 27.4.2022 här:

Kungörelser 

I webbtjänsten finns också föredragningslistor,
protokoll och tjänsteinnehavarbeslut gällande möten från och med 29.4.2022 här:

Föredragningslistor, protokoll, kungörelser och tjänsteinnehavarbeslut