Fortsätt till innehållet

Ansök om evenemangsunderstöd!

Har du en evenemangsidé du verkligen tror på men skulle behöva ekonomiskt stöd för att förverkliga det? Är du övertygad om att Ingå skulle sitta som hand i handske som ort för evenemanget? Om så, titta hit! 

 

Ett av våra strategiska mål är att Ingå fortsätter utvecklas till en alltmer levande och dynamisk kommun. Därför har vi i budgeten för 2023 reserverat ett anslag på 20 000€ för att understöda evenemang och andra händelser vars avsikt är att främja kommunens livskraft och invånarnas välmående. 

 

Understödet är indelat i två perioder. För evenemang som sker 1.3–31.8.2023 reserveras 12 000€, och kvarstående 8 000€ riktas till perioden 1.9–31.12.2023. Vår målsättning är klar – vi vill att evenemang ordnas året om i Ingå. 

 

Stödet kan uppgå till max 40% av den totala budgeten för evenemanget. På detta sätt försäkras att evenemanget blir av. 

 

Vem kan ansöka? 

Stödet kan beviljas till företag, föreningar eller andra sammanslutningar. Sökande kan också vara externa aktörer, d.v.s. sådana som inte är registrerade i Ingå. 

 

Hur ansöker jag? 

Skicka in din ansökan elektroniskt med alla tillhörande bilagor till inga@inga.fi. Kommunstyrelsen behandlar ansökningarna an efter att de skickas in och gör beslut om understöd beviljas. Vid behov begär kommunen om tilläggsuppgifter. 

 

Kom ihåg att med din ansökan bifoga följande: 

 

 

Eventuella övriga förslag till samarbete med kommunen ska också ges i samband med ansökan.  

 

När kan man ansöka? 

Understöd kan ansökas fortlöpande under året. 

 

Den som beviljats understöd är skyldig att redovisa hur medlen använts. Detta ska göras senast två månader efter evenemanget. Kommunen har rätt att begära en del eller alla pengar tillbaka ifall medlen använts felaktigt eller inte alls. 

 

För tilläggsinformation, vänligen kontakta kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin, mikael.wacklin@inga.fi, 040 835 18 29.