Fortsätt till innehållet

Sista platsen kvar på jordpiren för affärsverksamhet – här är din chans!


Är du intresserad av att driva verksamhet på sommaren på en eftertraktad plats vid Ingås småbåtshamn? Hamnen kommer att utvidgas till en av de största småbåtshamnarna i Finland till sommaren 2024, vilket erbjuder ännu finare möjligheter för företagsverksamhet!

Kommunen vill förbättra tillgången till mångsidiga tjänster i hamnområdet och erbjuder därför detta som ett enkelt och snabbt sätt för företagare att etablera sig i i Ingå. Vid valet av företagare vill vi gärna se att verksamheten kompletterar det nuvarande utbudet av tjänster, som består av café/street food, bar & terass och glassförsäljning.

Ingå kommun hyr ut ett område på ca 150 m2. De företagare som är verksamma på området ska använda en flyttbar container som verksamhetslokal. Området som hyrs ut är markerat i bilagan (situationsplanen) nedan.

Hyran är 1 800 €/år. Hyresavtalet kan ingås tidsbundet för 5 år.

Bekanta dig med platsen och villkoren i bilagorna nedan:

Vi svarar gärna på frågor och diskuterar med samtliga intresserade. Var gärna i kontakt med oss med låg tröskel! 

Kontaktuppgifter:
Mikael Wacklin, kommunikations- och livskraftschef
+358 40 835 18 29
mikael.wacklin@inga.fi

Ifall du är intresserad, vänligen var i kontakt med oss senast 24.2.2023. Målsättningen är att företagaren inleder sin verksamhet på området senast 1.6.2023. 

Bekanta dig med platsen och villkoren i bilagorna nedan:

Villkor för jordpiren (pdf) 

Situationsplan – Asemapiirros (pdf) 
Skiss över området (pdf).