Fortsätt till innehållet

Hej Ingåungdom, kom med på workshoppen Jag påverkar!

Hej Ingåungdom, kom med på Jag
påverkar! -workshoppen på torsdag 16.2 kl. 18-20 i biblioteket.

Vad är viktigt för dig i Ingå? Hur vill unga
påverka och delta?

I workshoppen funderar vi tillsammans på hurdan
en god hemkommun som beaktar invånarna ska vara och hur dialogen mellan de unga
och kommunen bör föras i fortsättningen. Resultaten från workshoppen påverkar
sätten att fatta beslut i kommunen, så ditt deltagande har betydelse!

Mera information och anmälningar: matilda.almar@inga.fi