Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 30.1.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde igår 30.1. På agendan var
bl.a. bokslutets förhandsuppskattning, verksamhetsorganens dispositionsplaner
och kommunikationens utveckling.

Ekonomichefen redogjorde för bokslutets förhandsuppskattning,
som i dagsläget påvisar att kommunen skulle ha ett överskott på ca 800 000€ för år 2022. Det goda resultatet beror främst på högre skatteintäkter och statsandelar
men även bl.a. på förminskat bruk av specialsjukvård.

Ärendet om verksamhetsorganens dispositionsplaner
godkändes med ett tillägg om att mer data behövs som grund för beslutsfattande,
resursering och för att bättre kunna reagera på eventuella avvikelser.
Dispositionsplanen berättar hur kommunens anslag fördelas, hur verksamhetsmålen
förverkligas, tidtabell för investeringsprojekt och ansvarspersoner.

Styrelsen godkände ärendet om utveckling av kommunens
kommunikation. Kommunen bestämde ifjol att satsa mer på kommunikation genom att
tillsätta två nya tjänster som arbetar i första hand med att effektivera kommunikationen. Målsättningen är att både förstärka den interna
informationsgången som den externa kommunikationen och synligheten. Kommunikations-
och livskraftschefen fick till uppdrag att utveckla och utarbeta riktlinjer för
verksamheten.

Du kan bekanta dig med hela föredragningslistan för mötet här.