Fortsätt till innehållet

Nu kan du söka säsongs- och sommarjobb på Rosk’n Roll

Rosk’n Roll söker
sammanlagt 17 säsongs- och sommarjobbare i år.

I sedvanlig
ordning kan vi erbjuda säsongsarbete såväl till mera erfarna arbetstagare som
till studerande inom miljöbranschen samt till unga som är ute efter sina första
sommarjobbserfarenheter. De längsta säsongsarbetsplatserna är tidsbundna och
räcker 4–5 månader, från maj månad till hösten. De kortaste jobben är 3 veckor
långa perioder avsedda för unga som fyllt 18 år.

Det finns lediga
arbetsplatser både i västra och i östra Nyland. Ansökningstiden är i februari
och ansökningarna görs via Rosk’n Rolls rekryteringssystem. Tilläggsinformation
och ansökningar: rosknroll.fi/sv/arbetsplatser.