Fortsätt till innehållet

Avfallsavgifterna stiger i mars

Avfallsavgifterna stiger i östra och västra Nyland från
och med den 1.3.2023.

 

”Tömningsavgifterna för de vanligaste sopkärlen har i de
flesta kommuner hållits på samma nivå i nästan tio års tid”, säger Vesa
Heikkonen
, verkställande direktör på Rosk’n Roll.

 

Tömningsavgiften för det i egnahemshus vanligaste
blandavfallskärlet på 240 liter stiger, beroende på kommun, från 5,74–6,86
euro till 6,86–8,20
euro/tömning.  

 

Avfallshanteringens grundavgift är en månadsavgift för
hushållen som uppbärs bostadsvis. Grundavgiften för stadigvarande bostäder
stiger från 2,33 euro till 2,91 euro i månaden och grundavgiften för
fritidsbostäder stiger från 1,17 euro till 1,46 euro i månaden.

 

På Rosk’n Rolls avfallsstationer höjs även
mottagningspriserna för avgiftsbelagt avfall. Till exempel stiger
mottagningsavgiften för 1 m³ blandavfall från 10 till 12 euro.

 

”Behovet att höja avgifterna beror på prisstegringen på
energi, bland annat på bränsle. Prishöjningen på avfallets insamlings- och
hanteringsavgifter reflekteras direkt i kostnaderna för våra tjänster”, säger
Heikkonen.

 

Alla nya priser finns redan nu i avfallstaxatabellen på avfallsnämndens webbplats samt i fortsättningen
även på Rosk’n Rolls webbplats rosknroll.fi/sv > Priser. Kunderna informeras
per brev om prisändringarna i fastighetens avfallshanteringstjänster.

 

Nylands avfallsnämnd fattade beslut om avfallstaxan vid
sitt möte den 8.2. De höjda priserna träder i kraft per den 1.3.2023 i Askola,
Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå
och Vichtis.