Fortsätt till innehållet

Köp båtplats i Ingå småbåtshamn!

Den andra emissionronden, i vilken de resterande båtplatserna säljs, har börjat idag 10.2 kl. 09.00 och
sträcker sig till 19.2 kl. 21.00. Emissionen är öppen för alla och i ronden säljs 148 båtplatser med
bredder från 3 m till 4,5 m. Emissionen genomförs digitalt. 

Ingå på plats på årets båtmässa
Ingå kommun deltar i årets båtmässa tillsammans med Ingå Marina. Ifall du är på väg till båtmässan så kom gärna via vår gemensamma monter (7f105) för att diskutera
om en för dig lämplig båtplats, gästhamnsverksamheten och småbåtshamnens
utvecklingsplaner!

Läs mer om småbåtshamnen och köp båtplats på Ingå Marinas webbplats, www.ingamarina.fi