Fortsätt till innehållet

Ansökan om småbarnspedagogik fr.o.m. 1.8.2023

Ansökan om småbarnspedagogik i Ingå fr.o.m. 1.8.2023 är öppen 14.2–5.3.2023. Ansökan görs via eAsiointi senast 5.3.2022:

Ansök om småbarnspedagogik

Ansökan om småbarnspedagogik kan även inlämnas senast fyra månader innan
barnet behöver dagvårdsplatsen. Om behovet av småbarnspedagogik beror på
sysselsättning, studier eller utbildning och det inte är möjligt att förutsäga
när behovet uppstår, ska ansökan göras så snart som möjligt, dock senast två
veckor innan barnet behöver vårdplatsen. Stöd för privat vård av barn kan sökas
hos FPA. Ingå kommun betalar ett kommuntillägg till privatvårdsstödet.
Tilläggsuppgifter hittar du här.

Anmälan om privat dagvård

Enligt § 44 i lag om småbarnspedagogik (540/2018) ska en privat producent
som bedriver småbarnspedagogisk verksamhet lämna in en anmälan innan
verksamheten inleds till Regionförvaltningsverket. Mer information fås av
chefen för småbarnspedagogik.

Besluten om
platserna inom småbarnspedagogik görs senast vecka 19. Kontakta respektive
daghemsföreståndare för mer information. Gällande familjedagvård kan du kontakta chef för småbarnspedagogik,
charlotta.nyholm (at)inga.fi.