Fortsätt till innehållet

Bekanta dig med Novagos Welcome II-tjänsters kommande tillställningar

Temat för Novagos Welcome II-tjänsters
kommande tillställningar är samarbete och partnerskap! Turismföretagare i
västra Nyland samt andra intresserade är varmt välkomna att delta 🌟

Tillsammans är vi mer

To 2.3 kl. 16-19

Utbildning för turismföretag, som handlar om turismsamarbete, nätverk och
partnerskap.

Resultaten från ett fungerande turismsamarbetet
är något som gynnar oss alla. De går smidigare att tillsammans få turister till
regionen än att alla försöker på egen hand. Många turismprodukter och -paket
kräver också olika tjänsteleverantörer – ofta även över kommun-, bransch- och
landsgränser.

Vi håller utbildningens teoridel lätt och
fokuserar på praxis och  och rekommendationer, med betoning på olika exempel
och utvecklingsperspektiv. Som ett resultat av utbildningen kommer företaget
att få en egen nätverks- och samarbetscanvas som ska ge riktlinjer för hur
företaget kan utveckla sina samarbeten.

Läs
mer och anmäl dig med via denna länk

Turismens Företagsträff i Karis

To 9.3 kl. 17-20

På företagsträffen kan du träffa nya
potentiella kunder och samarbetspartners och du har en ypperlig chans att dela
tankar med likasinnade företagare. Du kan även se det som en bra chans att öva
på din hiss- och säljpitch!

Tillfället
vänder sig till företag som fungerar inom turismbranschen. Träffen välkomnar
också företagare från andra branscher som vill erbjuda sina tjänster till
turismföretag i västra Nyland.

Den
tvåspråkiga Företagsträffen ordnas i Axxells utrymmen i Karis. För dem som inte
har möjlighet att delta på plats finns det en möjlighet att också skapa träffar
på nätet. Vi använder oss av det lättanvända plattformen Tavata för
Företagsträffen.

Läs
mer om tillställningen här

Ni är också välkomna till försäljnings-
och marknadsföringstillställningen
som Novago ordnar 28.2 kl. 16-17.45.

Under kvällen får du svar på bl.a. följande
frågor:

 

Kvällens talare är Monica Javanainen,
J&Co Digital Oy, och Antti Kärki, Digiteam Oy.

Läs
mer och anmäl dig med här
!

Welcome II-tjänsterna är med och utvecklar
turismföretag i västra Nyland genom att ordna utbildningar och andra
tillställningar. Genom att skapa attraktiva turismprodukter som är lätta att
köpa kan vi förlänga besökarnas vistelse i vårt område, också utanför
högsäsongen. Digital utveckling, marknadsföring och hållbar verksamhet är också
ämnen som Welcome II vägleder turismföretagen i. Welcome II dras av Novago Företagsutveckling Ab med hjälp av finansiering
från Nylands NTM-centrals landsbygdsfond och pågår till 31.12.2023.