Fortsätt till innehållet

Strejk avbryter en del av avfallstransporterna

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT:s strejk inleddes på
onsdagen och påverkar avfallstransporterna på Rosk’n Rolls verksamhetsområde.

När sopkärlet blir fullt
kan man i enfamiljshus lagra avfall en tid på den egna fastigheten, till
exempel tätt packat i förrådet. Ifall situationen det kräver kan man lägga
rimliga mängder bioavfall i blandavfallskärlet.

I det skedet när
avfallet samlas in kan man i samband med följande tömning placera en extra
sopsäck intill sopkärlet utan tilläggsavgifter. Även avfallsstationerna
betjänar; det kostar att föra blandavfall till avfallsstationen men för
förpackningsavfall uppbärs inga avgifter.

Till kunder, som gett sitt mobiltelefonnummer till Rosk’n Roll, skickas
textmeddelanden om tömningar som ställs in eller försenas.

Enligt uppgift
pågår strejken tills vidare under en veckas tid, det vill säga till den 21.2.
Efter att strejken avblåsts dröjer det en tid innan man kommer i kapp med
avfallstömningarna som ställts in.