Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsens möte 27.2.2023

Kommunstyrelsen behandlade under sitt möte flera ärenden. Bl.a. beslutades om att inleda kommungårdens renovering med att åtgärda takkonstruktionen. Projektet kommer att fortsätta i ett senare skede, då andra förbättringsarbeten ska göras. Parallellt fortsätter arbetet med försöka möjliggöra en kultursal i anslutning till kommungården. Läs mer om planerna: Kommungården_Pressmeddelande_02_23 (pdf) (296.6 KB)

Kommunstyrelsen kunde också konstatera att man lyckats ytterst väl med Ingå Marinas aktieemission och att man nu vet att projektet kommer att förverkligas enligt plan. I detta sammanhang diskuterades också utvecklingen av kommunens gästhamn, som planeras bli förstorad till att omfatta ca 80 båtplatser vid den sk. jordpiren.

Du kan bekanta dig med hela föredragningslistan för mötet här.