Fortsätt till innehållet

Riksdagsvalet i Ingå

Riksdagsvalet i Ingå 2.4.2023

Röstningsområden och -ställen

SAMMANSTÄLLNINGEN AV KANDIDATLISTOR finns till påseende på kommunens anslagstavla och på kommunens webbplats och den finns att få på kommungården under kanslitid.

Valförrättningen inleds valdagen, söndagen den 2.4.2023 kl. 9.00 och fortgår utan avbrott till kl. 20.00.

Förhandsröstning

Förhandsröstningen i Ingå kommun sker 22. – 28.3.2023 i Kommungårdens bibliotek. Adress: Strandvägen 2.

Förhandsröstningsstället är öppet enligt följande:

Hemmaröstning och förhandsröstning på anstalt

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta hemma i den kommun som i rösträttsregistret har antecknats som hans eller hennes hemkommun. 

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning och som ingått ett avtal om närståendevård med kommunen, får rösta i samband med hemmaröstningen om hon eller han är röstberättigad i kommunen.

Den som har rätt till hemmaröstning ska senast den 21.3.2023 före klockan 16 skriftligt eller per telefon anmäla sin önskan att förhandsrösta hemma till centralvalnämnden i sin hemkommun.

Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som han eller hon har utsett. Om närståendevårdaren vill rösta i samband med hemmaröstningen ska det nämnas i anmälan. Anmälan ska göras skriftligt, adress: Centralvalnämnden, PB 6, 10211 Ingå, eller per telefon, tfn 050 380 7802. Anmälningsblanketter fås av centralvalnämnden eller från kommungårdens infopunkt. Blanketten finns också på justitieministeriets valsida. 

Röstning på anstalt ordnas i Lönneberga och Katthult.

Om en röstberättigad inte har något giltigt intyg över sin identitet är det möjligt att för röstningen hämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort på en polisstation. För kortet behövs två passfoton som är högst sex månader gamla. Man kan besöka vilken polisinrättning med tillståndstjänster som helst för att ansöka om kortet, och man får kortet genast. Man behöver inte boka tid för att skaffa ett temporärt identitetskort. Om den röstberättigade har ett gammalt pass eller identitetskort är det bra att ha det med när han eller hon ansöker om ett temporärt identitetskort.