Fortsätt till innehållet

Välkommen på valdiskussion i Ingå bibliotek 16.3

Ingå bibliotek 16.3
kl. 18-19.30 (Strandvägen 2, Ingå)

Kom med och hör
partiernas olika synpunkter, eller föreslå ett diskussionsämne som är viktigt
för dig personligen och som du vill lyfta fram.

En kandidat från varje
riksdagsparti invalt i förra riksdagsvalet sitter med i panelen.

Alla kommuninvånare är
välkomna med för att följa diskussionen, och man kan delta genom att ställa
frågor antingen på plats eller genom att lämna förhandsfrågor.

Kandidaterna som
sitter i valpanelen är Johan Kvarnström (socialdemokraterna), Antti Kalliomaa
(sannfinländarna), Timo Kallio (samlingspartiet), Maritta Wasström (centern),
Kati Sointukangas (gröna), Jan Rundt (vänsterförbundet), Henrik Wickström
(SFP), Outi McDonald (kristdemokraterna) och Kristian Meurman (rörelse nu).

Du kan lämna dina
förhandsfrågor eller förslag på samtalsämnen via blanketten:
https://link.webropol.com/s/vaalikeskustelu

Om du inte har
möjlighet att delta på plats, kan du också följa med valdiskussionen som ordnas
i Sjundeå 13.3. Journalisten och kommunikationsexperten Petteri Väänänen leder
valdiskussionen i Sjundeå.
Länk till Facebook-evenemanget:
https://fb.me/e/2mwgW98Xg

Mera information:
Matilda Almar
projektarbetare
Projektet Deltagande och inflytande i västra Nyland
fornamn.efternamn@inga.fi
044 386 1580