Fortsätt till innehållet

Degerby-Störsvik-projektet framskrider

Byggandet av
förbindelsevattenledningen och transportavloppet mellan Degerby och Störsvik
har framskridit enligt tidtabellen under vårvintern.

Stomlinjen
förverkligas genom att gräva skogspartierna cirka 1,5 km söder om Kärrbyvägen.
Grävarbetet pågår just nu öster om Döforsvägen och fortsätter
västerut.  

Åkerpartierna av
linjen förverkligas genom riktad borrning. Borrningen pågår på Pickala Golfs
område varefter man förflyttar sig till åkern söder om stamväg 51.

Tomtanslutningarna
förverkligas senare i vår. Det innebär avbrott i trafiken. 

Projektet är till
60 % klart och framskrider enligt tidtabellen.