Fortsätt till innehållet

Anhållan om salturer läsåret 2023-2024

Ingå kommun beviljar regelbundna salturer i
Kyrkfjärdens skola, Merituulen koulu och Degerby skola.

Salturer beviljas främst till motions- och
fritidsverksamhet. Regelbundna salturer beviljas enligt skolornas läsår.

I en skriftlig ansökan bör framgå följande uppgifter:

Ansökningstiden
går ut 31.3.2023.

Ansökningsblankett https://link.webropolsurveys.com/S/28C44D88521AD547(du flyttas till en ny sida)

Ansökan kan även
skickas till adressen:
Ingå kommun
Välfärdskansliet
Strandvägen 2
10210 Ingå

 Välfärdsnämnden