Fortsätt till innehållet

Ingå mbi:s kurs om permakulturdesign

Permakultur är ett mera hållbart sätt att odla grönsaker i sin egen trädgård. Permakultur är också ett sätt att förhålla sig till jorden, samhället och livet. Den här korta kursen handlar om permakulturens etik och om odling i egen trädgård.


Torsdagen 23.3 i WILHELMSDAL, obs!
och 30.3.2023, kl. 17.30-19.30, biblioteket
Lördag 15.4 kl. 10-13 i växthuset på Krämars gård
Lärare är Nina Långstedt.
Kursavgift:15,00 €

Anmälningstiden slutar 19.3.2023

Anmälan i Hellewi, https://opistopalvelut.fi/inga/index.php?l=sv(du flyttas till en ny sida)