Fortsätt till innehållet

Utställningsserien Political Conversation Through Aesthetic visas 20.3 i Café Wilhelmsdahl

Den undersökande utställningsserien för samtidskonst, Political Conversation Through Aesthetic, frågar hur och under vilka förutsättningar konst blir en del av den politiska beslutsprocessen. Utställningarnas genomslag studeras genom att observera de olika dimensionerna av diskussionen i kommunfullmäktige. Utställningarna är en del av Ingåbon Saara-Maria Karirantas doktorsavhandling.

Den senaste utställningen i serien kommer att visas på dagen för Ingå kommunfullmäktiges möte den 20 mars 2023 i Café Wilhelmsdahl. Välkommen!

Utställningen stöds av Centret för konstfrämjande. Ytterligare information: Kariranta / 040 832 6631