Fortsätt till innehållet

Beslut från kommunfullmäktige 20.3.2023

Kommunfullmäktige sammanträdde igår till årets första möte. Följande beslut gjordes.

Du hittar föredragningslistan och beredningarna här.(du flyttas till en ny sida)

På mötet togs också upp en ny motion, med mål om att skapa en egen seniorinfo i kommunen för att främja äldre personers vardagstrygghet. Motionen lämnades in av ledamot Marie Bergman-Auvinen och kommunstyrelseordförande Henrik Wickström. Samtliga ledamöter undertecknade motionen. Motionen går till välfärdsnämnden för behandling.