Fortsätt till innehållet

Fiskelov i Ingå kommun

För år 2023 ger kommunen ut följande fiskelov:

1) 5 nätlov för fiske på Haga inre vatten och Westerkulla-vattnen à 40,00 €

2) 5 nätlov för fiske på Haga yttre vatten, Högholmsvattnen och Wes­terkulla-vattnen à 40,00 €

3) 4 nätlov för fiske på Hagafjärds vatten och Westerkulla-vattnen à 40,00 €

4) 30 nätlov för fiske på Westerkulla-vattnen à 40,00 €

Fiskelov utges åt person som är fast bosatt eller äger sommarstuga i kommunen.

I avgifterna ingår mervärdesskatt 24 %.

I år kan man ansöka om fiskelov antingen per e-post på adressen biblioteket@inga.fi eller

per post till Ingå kommun, Info, Strandvägen 2, 10210 Ingå.

I ansökningen ska finnas:

-sökandens namn, hemadress, telefonnummer och e-post

-vilket lov man söker och antal lov

När ansökningstiden gått ut, lottas loven.

Sökanden meddelas, varefter nätmärket kan avhämtas och betalas vid infopunkten i kommungårdens bibliotek. OBS! endast kortbetalning.

Samtidigt bör kvitto över erlagd statlig fiskevårdsavgift (fiskekort) upp­visas.

Ansökningstiden går ut 10.4.2023.