Fortsätt till innehållet

Idétävling: Hur skulle du utveckla detta område vid åkanten i Ingå kyrkbyn?

Vi tror på att kommunen utvecklas bäst då den utvecklas tillsammans. Därför utlyser vi nu en idétävling, till vilken vi vill höra just din åsikt om hur området på bilderna nedan kunde utvecklas. Här har du chansen att helt konkret påverka hur centrumområdet kunde göras ännu mer trivsamt!

Budgeten för förverkligandet är max 5 000€. Svarstiden uppgår till tre veckor och sista dagen för att lämna in förslag är 11.4.2023.

Skicka in ditt förslag till kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin på mikael.wacklin@inga.fi. Beskriv gärna varför just ditt förslag ska förverkligas och skicka också med fördel in bilder/visualiseringar på de införskaffningar som borde göras.

Det vinnande bidraget utses av en jury bestående av kommundirektör Robert Nyman, kommuningenjör Piia Nordström, kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin och förtroendevald Annika Wide. Vi informerar senast under vecka 16 vilket det vinnande bidraget är och när själva förverkligandet av det kan förväntas. Juryn bedömer bl.a. hur realistiskt förslaget är, både med tanke på budget och hur väl det anpassar sig till hela området.

Vid frågor, kontakta kommunikations- och livskraftschef Mikael Wacklin, mikael.wacklin@inga.fi, 040 835 1829.