Fortsätt till innehållet

Välkommen till Ingås helt nya webbplats!

Idag har Ingå lanserat en helt ny version av sin webbplats www.inga.fi. Målet med förnyelsen har ända sedan projektets början varit att göra sidorna mer användarvänliga och förenhetliga det visuella uttrycket.

En av de största förändringarna som gjorts är uppdatering av strukturen. På de gamla sidorna upplevdes det svårt att hitta information p.g.a. ett rätt tungt och svårnavigerat menysystem. Nu har vi sammanfört information under mer beprövade rubriker, som förhoppningsvis underlättar navigeringen och gör att informationen blir mer tillgänglig.

En annan stor uppdatering är att information om social- och hälsovårdstjänsterna inte längre uppdateras på kommunens sidor, eftersom organisationsansvaret flyttats vid årsskiftet till Västra Nylands välfärdsområde. Välfärdsområdets webbplats hittar du på adressen www.luvn.fi/sv

Samtliga nyheter och andra informationsmeddelanden hittas nu under sektionen Aktuellt. Vi har också lyft fram de senaste nyheterna högre upp på framsidan, så att besökaren får en snabb överblick om de senaste händelserna.

Men arbetet med webbplatsen tar inte slut här – tvärtom. Vi kommer att uppdatera och utveckla sajten kontinuerligt så att den betjänar samtliga målgrupper så bra som möjligt.

Och just därför vill vi höra din åsikt! Fyll i nedanstående blankett och berätta vad du tycker att behöver förbättras, vad ditt första intryck är eller vad du tycker att fungerar. Vi tar mer än gärna emot alla synpunkter!

Ge respons om webbplatsen!

Via detta formulär kan du ge ris och ros om den nya webbplatsen.

Här kan du skriva fritt vad du tycker om den nya webbplats. Vad fungerar, vad kräver utveckling, vad saknas?
Ifall du vill att vi återkopplar till din respons, fyll i din e-postadress här.