Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 3.4.2023

Kommunstyrelsen sammankom igår 3.4.2023. På föredragningslistan var bl.a. en motion om egen seniorinfo i kommunen och en detaljplanändring för Rövargränd.

Motionen om en egen seniorinfo i kommunen för att främja äldre personers vardagstrygghet överfördes till välfärdsnämnden för beredning. Motionen tar fasta på att främja äldre invånares mående och vardagstrygghet bl.a. med tanke på den allt mer digitaliserade världen.

Ärendet gällande detaljplanändringen för Rövargränd godkändes.

Du hittar hela föredragningslistan och de tillhörande bilagorna här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)