Fortsätt till innehållet

Rusmedelsanvändning bland ungdomar – vad behöver vårdnadshavare veta?

Välkommen att lyssna på inlägg om ungdomars rusmedelsanvändning tisdagen den 18 april kl. 18–20. Evenemanget ordnas på nätet och man kan även titta på en inspelning av det senare. Evenemanget är avsett för föräldrar till elever i årskurs 6–9 i Västra Nyland. 

Mer information finns på evenemangets Facebook-sida: ​
Föräldrakväll om rusmedel | Facebook(du flyttas till en ny sida)

För vem? Vårdnadshavare till elever i årskurs 6–9  ​

Tid och plats: den 18 april 2023 kl. 18–20, öppen länk till Teams(du flyttas till en ny sida)

Välkommen på vårdnadshavarkväll och lyssna på vad professionella har att berätta om unga och rusmedel. Använder ungdomar rusmedel och i så fall vad? Har rusmedelsanvändningen bland ungdomar minskat? Är du orolig över att ditt barn har provat på rusmedel eller använder rusmedel? Var får jag hjälp och stöd?

Kom med och lyssna för att få svar på dina frågor. Under kvällen har du möjlighet att ställa frågor om sådant som du funderar på via meddelandefältet på Teams. Tillställningen spelas in och du kan titta på videon efteråt på Västra Nylands välfärdsområdes YouTube-kanal(du flyttas till en ny sida). ​

Konferencier för kvällen är socialhandledare Johanna Lindroos från Västra Nylands Välfärdsområde​

Läs mer om kvällens program!(du flyttas till en ny sida)