Fortsätt till innehållet

Resenärens hälsningar: Kollektivtrafiken i Ingå betjänar väl även i riksdagsledamotens arbete

Henrik Wickström, ordförande för Ingå kommunstyrelse, beslöt ta bussen från Ingå till Helsingfors inför sin första arbetsdag i riksdagen. Wickström är sedan tidigare van vid att använda buss.

– I arbetet som riksdagsledamot föredrar man kollektivtrafiken. Det är inte alltid möjligt, men det går så många kollektivtrafikturer mellan Ingå och Helsingfors att det är möjligt att använda kollektivtrafik. I bussen har man tid att samla tankarna och svara på e-postmeddelanden och andra kontakter vilket är en viktig del av mitt eget arbete, säger Wickström.Wickström ser att kollektivtrafiken i Ingå har utvecklats i en bra riktning. Han hoppas att allt fler använder kollektivtrafiken. Samtidigt önskar han att den interna trafiken i Västra Nyland blir bättre.

– Vi har riktigt förmånliga månadsbiljetter (t.ex. månadsbiljetten till Helsingfors kostar 120 euro). Den kommer att bli elektronisk inom en snar framtid vilket gynnar Ingåborna. Då blir det enklare att skaffa månadsbiljett. På valfältet var det roligt att få respons på vår kollektivtrafik såväl från Raseborg, Sjundeå som Kyrkslätt, säger Wickström.

Wickström är medlem i arbetsgruppen för kollektivtrafik tillsammans med Elina Ahde (De Gröna) samt logistikern Juha Heikkinen och kommunikations- och livskraftschefen Mikael Wacklin. Gruppen träffas ungefär var femte vecka för att diskutera frågor beträffande kollektivtrafiken.

– Just nu funderar vi på ett regionalt sätt att ordna kollektivtrafik och upphandlingarna inför hösten. I år kommer vi också att utarbeta en ny plan för kollektivtrafiken, säger Wickström avslutningsvis.