Fortsätt till innehållet

Sammandrag från kommunstyrelsemöte 17.4.2023

Kommunstyrelsen sammanträdde i går 17.4.2023. Bland annat vattentjänsterna i Degerby var på föredragningslistan. Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att kommunen beviljar Östra Ingå vattenandelslag borgen för ett långfristigt lån på 500 000 euro. Dessutom beslöt kommunstyrelsen godkänna överlåtelseavtalet beträffande Degerby vattenandelslags nätverk, vattentäkt och affärsverksamhet.

Kommunstyrelsen beslöt föreslå för kommunfullmäktige att de beviljar ett tilläggsanslag för byggandet av kommunaltekniken i området Westerberg. Arbeten som är planerade för 2024 kan genomföras redan under år 2023.

Man beslöt öppna tjänsten som personalchef för ansökningar och avtalet mellan FBK och kommunen remitterades till behandling.

Du hittar hela föredragningslistan och de tillhörande bilagorna här.(öppnas i ett nytt fönster, du flyttas till en ny sida)